De opleiding Financieel Administratief Medewerker is een praktische, functiegerichte opleiding voor financieel-administratieve kantoorfuncties. Je leert zelfstandig een boekhouding voeren voor een klein bedrijf. Bovendien kun je deze boekhouding voeren op de computer, waarbij ook de inrichting van de administratie en het genereren van rapporten bekend is. Je bent ook inzetbaar in assistent-functies op financiële afdelingen van grote bedrijven. De opleiding bestaat uit acht modulen.
Terug

Telefoneren

Toetsenbordvaardigheid

Tekstverwerken

Praktijkvaardigheden

Rekenvaardigheid

Spreadsheet ( Excel)

Boekhouden

Computerboekhouden

Inhoud Module Telefoneren

Communicatie

 • het communicatieproces
 • eenzijdige en tweezijdige communicatie
 • verbale en non-verbale communicatie
 • expressie en intonatie
 • formele, informele, corporate communicatie
 • communicatiestoornissen

Klantgericht handelen

 • kenmerken van klantgericht handelen
 • valkuilen bij klantgericht handelen

Gesprekstechnieken

 • luistertechniek
 • vraagtechniek
 • argumentatietechniek
 • taaltechniek
 • Telefoongesprekken voorbereiden •infrastructuur
 • organisatie
 • human capital

Telefoongesprekken voeren

 • informatiefase
 • actiefase
 • afsluitfase
 • Soorten gesprekken
 • informatiegesprek
 • verkoopgesprek
 • slecht-nieuws-gesprek
 • klachtenbehandeling

Communicatie-infrastructuur

 • telefooncentrale
 • antwoordapparaat
 • mobiele telefoon
 • fax-apparaat
 • e-mail en internet / intranet
 • Telecommunicatiediensten •internationaal bellen
 • binnenlandse diensten
 • telefonisch vergaderen
 • video-conferencing
 • call centers
 • Telefoonetiquette en -alfabet
 • Telefoonoefeningen

Inhoud Module Toetsenbordvaardigheid

Een ervaren typiste haalt vaak snelheden van 300 aanslagen per minuut of meer. Typen is vooral een kwestie van routine. Deze cursus leert je het systeem, en legt een basis voor de routine. Vervolgens zal je zien dat je typesnelheid voortdurend zal toenemen, mits je na de cursus regelmatig typwerk verricht volgens de geleerde methode.

Onderwerpen die tijdens de lessen aan de orde komen zijn:

 • Informatie over de cursus
 • Informatie over toetsenbord en zithouding
 • Gebruikershandleiding type-programma
 • Studiewijzer en exameneisen
 • Ergonomie (geen toetsstof)
 • Inhoud Module Tekstverwerken

Inhoud Module Tekstverwerken Word

Het tekstverwerkingspakket Word is enorm uitgebreid.

Bij de samenstelling van het lesmateriaal is uitgegaan van de vaardigheden die iemand in de beroepspraktijk nodig heeft. Behandeld worden de volgende onderwerpen:

Lesblok 1: Inleiding Word, starten en afsluiten van Word, werken met tekst

Lesblok 2: Verder werken met tekst

 • tekst inbrengen en bewerken
 • bestanden opslaan, openen, afsluiten en verwijderen
 • mappen maken en verwijderen
 • werken met meerdere documenten
 • symbolen
 • teksten verwijderen, verplaatsen en kopiëren
 • printen
 • de help-functie

Lesblok 3: Tekst opmaken

 • vet, cursief, onderstrepen
 • lettertype en -grootte
 • opmaakkenmerken
 • teksteffecten
 • tekstkaders
 • automatische opmaak

Lesblok 4: Tekst indelen •uitlijnen

 • woorden afbreken en tellen
 • tabinstellingen
 • alinea-inspringing
 • opsommingstekens en nummering

Lesblok 5: Documenten opmaken •pagina-instellingen

 • marge-instellingen
 • kop- en voetteksten
 • kolommen

Lesblok 6:

 • Sjablonen, lijnen en afbeeldingen

Lesblok 7:

 • Werken met tabellen •tabellen maken
 • •tabellen bewerken
 • •sorteren en rekenen met tabellen

Lesblok 8:

 • Mailingen, etiketten en enveloppen

Lesblok 9:

 • Taalcorrecties
 • zoeken en vervangen
 • spelling- en grammaticacontrole
 • autocorrectie

Inhoud Module Praktijkvaardigheden

In de module Praktijkvaardigheden worden de volgende onderwerpen behandeld:

Baliewerkzaamheden

 • de taak van gastvrouw
 • ontvangst van bezoekers
 • omgaan met agressief gedrag

Nederlandse taal

 • de vervoeging van werkwoorden
 • Notities en memo’s
 • telefoonmemo, bezoeknotitie en formulier ‘zonder begeleidend schrijven’
 • het schrijven van een notitie

Postverwerking

 • inkomende post: sorteren, openen, inschrijven, stempelen, verspreiden
 • fax, e-mail en overige inkomende post
 • interne post: inzameling en verspreiding; de postmap
 • uitgaande post: verzamelen, inschrijven, adresseren, frankeren

Archiveren

 • dynamisch en statisch archief
 • indeling archief: series, rubrieken en dossiers
 • rangschikken: alfabetisch, numeriek, alfa-numeriek, chronologisch

Kantoormachines en kantoorartikelen

 • kantoormachines en kantoorartikelen m.b.t. post en postverwerking
 • kantoormachines en kantoorartikelen m.b.t. reproductie, afwerking en archiveren
 • bureau-artikelen
 • artikelen t.b.v. automatisering

Persoonlijke presentatie

 • etiquette
 • zelfbeeld en eigenwaarde
 • analyse sterke en zwakke punten
 • omgang met collega’s

Solliciteren

 • een sollicitatie voorbereiden
 • sollicitatiebrief, Curriculum Vitae
 • sollicitatiegesprek
 • waar op te letten na de sollicitatieprocedure

Inhoud Module Rekenvaardigheid

Een financieel administratief medewerker krijgt vaak te maken met allerlei berekeningen, die in elk bedrijf voorkomen.
Daarom worden behandeld:

Basisrekenen

 • optellen en aftrekken
 • vermenigvuldigen en delen
 • volgorde van berekening (meneer van dalen wacht op antwoord)
 • afronden
 • breuken
 • procenten
 • promillen
 • verhoudingen
 • gemiddelden (ongewogen en gewogen)
 • Afschrijvingen •afschrijven van de aanschafwaarde
  •afschrijven van de boekwaarde
  •afschrijven over een deel van het jaar
  •restwaarde

Rente

 • renteberekening in jaren
 • renteberekening in maanden
 • renteberekening in dagen

Vreemde valuta

 • het kopen van vreemde valuta
 • het verkopen van vreemde valuta
 • bankkosten

BTW

 • BTW op de verkoopprijs (excl. BTW) zetten
 • BTW uit de verkoopprijs (incl. BTW) halen
 • de essentie van de BTW-administratie
 • voorbelasting
 • Facturen •een factuur opstellen
 • tarra
 • goederenkortingen: rabat, kwantumkorting en seizoenkorting

betalingskortingen:

 • korting voor contant en kredietbeperkingstoeslag
 • leveringscondities
 • Verzekeringen
 • soorten verzekering en elementaire begrippen als polis, verzekerde, e.d.

premieberekening

 • poliskosten, prolongatiekosten en assurantiebelasting
 • berekening van de schade-uitkering:
 • onderverzekering en oververzekering

Indexcijfers

 • een (ongewogen) indexcijfer berekenen
 • indexpunten en procenten
 • de basisperiode verleggen

Inhoud Module Spreadsheet(Excel)

Kennis van Spreadsheet, een rekenprogramma, zal je vaak van pas komen. Grafieken, reeksen getallen die moeten worden opgeteld en het maken van andere berekeningen kan met het gebruik van een rekenprogramma enorme tijdwinst opleveren

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Excel starten en afsluiten
 • Gegevens invoeren, bewaren en printen
 • tekst en getallen in een cel zetten
 • werkmappen openen, afsluiten en bewaren
 • werkblad printen en afdrukvoorbeeld bekijken
 • Werkbladen bewerken •kolombreedte en rijhoogte
 • kolommen/rijen tussenvoegen/verwijderen
 • kolommen en rijen verbergen
 • cellen selecteren
 • de inhoud van cellen wijzigen
 • de inhoud van cellen verplaatsen/kopiëren
 • cellen samenvoegen
 • titels blokkeren
 • aanbrengen/verwijderen van pagina-einden
 • kop- en voetteksten, paginanummering
 • werkbladen opmaken •vet, cursief en onderstrepen
 • lettergrootte en – type
 • teksten uitlijnen
 • cellen omkaderen
 • tekstkleur aanbrengen en tekst markeren
 • instelling van de getallencategorie
 • Werken met meerdere werkbladen •werkbladen toevoegen en verwijderen
 • werkbladen verplaatsen en verbergen
 • de naam van een werkblad wijzigen
 • werkbladen kopiëren en koppelen
 • celverwijzingen naar andere werkbladen
 • Beveiliging van bestanden •opslaan met een wachtwoord
 • werkmap beveiligenv
 • werkblad beveiligen
 • cellen beveiligen
 • Berekeningen en formules •optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen en percentages
 • een berekening als formule inbrengen
 • formules kopiëren
 • rekenen in uren en dagen
 • formules weergeven in het werkblad
 • Celverwijzing •relatieve celverwijzing
 • absolute celverwijzing
 • Functies •AutoSom
 • GEMIDDELDE
 • MAX en MIN
 • AANTAL
 • AFRONDEN en GEHEEL
 • ALS
 • NU en VANDAAG
 • Gegevens sorteren, zoeken en filteren
 • Grafieken •een grafiek maken
 • een grafiek verplaatsen en verwijderen
 • de grootte van een grafiek veranderen
 • de opmaak van een grafiek veranderen
 • gegevens van een grafiek veranderen

Inhoud Module Boekhouden

In de module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inventaris en balans
 • Resultatenrekening
 • Rekeningstelsel
 • balansposten
 • exploitatieposten
 • Dagboeken
 • kasboek
 • bankboek
 • inkoopboek
 • verkoopboek
 • memoriaal

 

 • Debiteuren- en crediteurenadministratie
 • debiteurenboek
 • crediteurenboek

Journaliseren

 • boekingsregels
 • boeken in de vijf dagboeken
 • codering van boekstukken
 • bijzondere posten privé, geld onderweg en resultaten
 • Grootboek
 • Kolommenbalans

BTW administratie

 • te vorderen, te betalen en af te dragen BTW
 • aangifte BTW

Correctieposten

 • Afschrijvingen
 • Permanentie
 • nog te betalen en nog te ontvangen
 • vooruitbetaald en vooruit ontvangen
 • jaarrekening

Inhoud Module Computerboekhouden

In de module Computerboekhouden wordt gewerkt met AccountView
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • AccountView openen en sluiten
 • Back-up maken en teruglezen
 • Administratie aanmaken, openen en sluiten
 • Menuopties ‘Administratie inrichten’ en ‘Financieel’
 • Een administratie inrichten
 • Boekhouden met AccountView
 • Excel Add In
 • Een case waarin je de behandelde stof in een praktijksituatie leert toepassen

Startdatum:
Een startdatum wordt in overleg vastgesteld. In principe is het mogelijk om op ieder gewenst moment te starten.

Hier wil ik meer van weten!

 

Switch to our mobile site