Terug

Het uitgebreide loopbaanonderzoek

Doel:
Ons loopbaanonderzoek is erop gericht om in een betrekkelijk kort tijdsbestek helderheid te krijgen over werk- denkniveau, interesses, kenmerkende persoonlijke eigenschappen (desgewenst) in relatie tot arbeid en drijfveren van de betrokken cliënt.
Het loopbaanonderzoek biedt de cliënt duidelijkheid over verder te nemen stappen in zijn of haar loopbaan.
Binnen een uitgebreid loopbaanonderzoek wordt er getest op het gebied van:

 • Capaciteiten (algemeen leervermogen)
 • Interessen (belangstelling voor een beroepsrichting)
 • Persoonlijkheid (persoonlijke kenmerken)

Een belangrijke vraag:
Bij het loopbaanonderzoek dat DCS uitvoert, wordt ingegaan op het herkennen en toepassen van het eigen normen en waarden stelsel in relatie met jezelf en/of anderen.

Voor wie:
Voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij (her-)oriëntatie op de eigen loopbaan of voor mensen die willen gaan deelnemen aan het arbeidsproces, geen inzicht hebben in hun eigen mogelijkheden en een advies nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Voor mensen van verschillende culturele achtergronden en verschillende niveaus van intellectueel functioneren kunnen onze tests ingezet worden.
DCS Trainingen beschikt over certificaten die het recht geven om gebruik te maken van de tests van Pearson. We beschikken hierdoor over de mogelijkheid om een keuze te maken uit een ruim assortiment capaciteiten, persoonlijkheids en- beroepsinteresse-testen.
Het inzetten van de juiste test zal onder meer bepaald worden door factoren zoals: reeds genoten opleiding(en) of culturele achtergrond.

Onze werkwijze:

 • De intake:
  Het allereerste gesprek waarin we met elkaar kennismaken en wij ook gegevens verzamelen die van belang zijn voor het verdere onderzoek.
  Eén van de belangrijke doelen van de intake is dat de kandidaat en DCS Trainingen overeenstemming bereiken over de adviesopdracht.
  Daarnaast bespreken wij de wederzijdse verwachtingen met betrekking tot het onderzoek.
 • Een testdag wordt gepland.
 • Onderzoek
  Door middel van psychodiagnostisch onderzoek worden werk- en denkniveau, interesses, persoonlijke kwaliteiten en drijfveren, maar ook beperkingen getoetst.
 • Adviesgesprek en vervolggesprek(ken)
 • De testgegevens worden doorgenomen met de kandidaat.
 • Aan de hand hiervan wordt eventueel passende opleidings- studie en/of beroepsmogelijkheden besproken.
 • Het kan ook voorkomen dat wij iemand adviseren om allereerst de richting van de hulpverlening te kiezen.
 • Rapportage van de onderzoeksresultaten

Na afloop van het onderzoek worden in een rapportage de belangrijkste resultaten van het onderzoek vastgelegd, gevolgd door de conclusie en het advies.
Een loopbaanonderzoek kan deel uitmaken van een re-integratietraject.
Ik wil hier meer over weten.

Switch to our mobile site