Management assistent(e)

Met deze opleiding verwerf je inzicht, kennis en vaardigheden om binnen een bedrijf te kunnen functioneren als management assistent(e). Een compacte opleiding die bijzonder geschikt is voor medewerkers secretariaat/directiepraktijk, bedrijfsbureau, marketing- of reclamebureau, afdeling verkoop etc.
Terug

De opleiding Management assistent(e) bestaat uit de volgende zes modulen:

Marketing

Bedrijfscommunicatie

Vergader- en Presentatietechniek

PowerPoint

Management

Office Management

Inleiding Module Marketing

Begrip marketingconcepten:

 • productie
 • product
 • verkoop
 • marketingenmaatschappelijk
 • marketingmix:
 • product,prijs,plaats,promotie,
 • personeelomgevingsfactoren: intern/extern, micro, meso, macro (destep)
 • marketingfuncties: marketing manager, productmanager, accountmanager
 • Marketing management
 • planning: lange, middellange en korte termijn
 • ondernemingsplan
 • missie, doelen (formulering: SMART)
 • core bussiness, afgeleide doelen
 • marketingplan
 • algemene strategieën (Porter)
 • groeistrategieën (Ansoff)Afnemers
 • consumenten en industriële afnemers
 • consumentengedrag
 • besluitvormingsproces consument
 • koopsituaties
 • psychologische factoren (Maslow)
 • sociologische factoren: (sub)cultuur, referentiegroep, sociale klasse / welstandsklasse, gezinslevenscyclus
 • economische factoren: koopkracht
 • industriële afnemers: decision makers en koopgedrag
 • Markonderzoek begrip marktonderzoek, onderzoekbureau’s
 • soorten marktonderzoek: desk- en fieldresearch
 • steekproef
 • Productbeleid
 • productonderdelen: fysiek, uitgebreid, totaal
 • productindelingen: naar duurzaamheid, gebruiker, koopgedrag en relatie met inkomen
 • assortiment: breed/smal, diep/ondiep, consistentie
 • trading up, trading down en kannibalisatie
 • merken en merkbescherming
 • productlevenscyclus: introductie, groei, volwassenheid, aftakeling
 • productmix: product, merk, kwaliteit, verpakking, service
 • Prijsbeleid
 • prijsbepalingsmethoden: kostprijs-, concurrentie- en afnemersgeoriënteerd
 • Distributiebeleid
 • functies distributiekanaal
 • soorten distributiekanalen
 • push en pull strategie
 • (distributie)kanaalconflicten
 • distributie intensiteit: intensief, selectief, exclusief
 • Communicatie
 • communicatieproces
 • reclame
 • stappenplan en effectmeting
 • soorten reclame en reclamemedia
 • reclameregels
 • persoonlijke verkoop
 • verkoopformules: AIDA en VOCATIO
 • sellogram
 • sales promotions
 • public relations
 • persberichten en ABABA-formule – sponsoring
 • sponsoring
 • Diensten
 • dienstenmarketing
 • product / dienst continuüm
 • kenmerken van diensten
 • personeel: back- en front-office – service:
 • pre-sales en after-sales
 • service:pre-sales en after-sales
 • Direct marketing
 • begrip direct marketing
 • vormen van direct marketing:
 • direct mail, direct non mail, telemarketing, televisiereclame, internet

Inhoud Module Bedrijfscommunicatie

 • Inleiding en begrippenkader
 • Doelgericht schrijven
 • Brieven en direct mailing
 • Folders en brochures
 • Advertenties en advertorials
 • Bedrijfsbladen
 • Contacten met de pers
 • Overige communicatiemiddelen

Inhoud Module PowerPoint

 • Basisvaardigheden PowerPoint
 • dia’s/presentaties weergeven en openen
 • dia’s/presentaties opslaan en sluiten
 • teksten van presentaties wijzigen of verwijderen
 • Presentaties maken
 • auto-indeling van dia’s
 • tekstinvoer en tekstopmaak
 • inspringen
 • dia’s verplaatsen en kopiëren
 • opmaak kopiëren
 • Diamodel en dia-opmaak
 • diamodel wijzigen
 • datum-tijd, dianummer, voettekst invoegen
 • dia-achtergrond: kleurovergang, bitmappatroon, patroon en figuur
 • achtergrond van objecten en gebieden
 • kleuren en lijnen, schaduwen
 • Animatie-effecten
 • overgangseffecten van dia’s aangeven/aanpassen
 • animatie-effecten teksten aangeven/aanpassen
 • geluidseffecten
 • Illustraties, figuren, tekenen
 • illustraties invoegen en bewerken
 • animatie-effecten bij illustraties
 • figuren opmaken en invoegen
 • tekengereedschap gebruiken
 • objecten groeperen en op voor-/achtergrond zetten

Grafieken:

 • grafieken maken en invoegen
 • grafieken verplaatsen en verwijderen
 • grafieken bewerken

Organigrammen

 • organigrammen samenstellen
 • organigrammen opmaken

Notitiepagina’s en hand-outs

 •  notitiemodel, notities maken en afdrukken
  hand-outmodel, hand-outs afdrukken

Presenteren

 • een diavoorstelling maken, starten en stoppen
 • aanwijzeropties
 • een presentatie zelfstandig laten draaien (inpakken en wegwezen)

Inhoud Module Vergader- en Presentatietechniek

Vergaderbegrippen

 • vergadering en notulen
 • vergaderdoelen
 • convocatie en agenda
 • agendapunten, vergaderpunten en agendabijlagen
 • presentielijst
 • vergaderruimte

Vergadervormen

 • verschillen in uitvoering
 • verschillen in soort
 • verschillen in moment

Verloop van een vergadering

 • vaste agendapunten
  variabele agendapunten

Rol van de deelnemer

 • bij informatief doel
 • bij probleemoplossend doel
 • bij meningvormend doel
 • bij besluitvormend doel
 • vergaderregels voor de deelnemer

Rol van de voorzitter

 • eigenschappen van de voorzitter
 • vergaderregels voor de voorzitter
 • taken van de voorzitter

Mondelinge presentatie

 •  presentatiemiddelen
 • stappenplan voor het maken van een presentatie: samenhang, presentatievorm, elementen, bouwplan, uitwerking
 • spreken in het openbaar: voorbereiding en uitvoering
 • weerstanden

Schriftelijke presentatie

 • inhoud van de boodschap
 • schriftelijk taalgebruik
 • samenstelling rapportages
 • lay-out rapportages

Management Assistent: functie en plaats

 • Eigenschappen van een management assistent
 • Vaardigheden van een management assistent
 • Positie van de management assistent

Persoonlijk functioneren

 • Samenwerken met de manager
 • Organisatie van je eigen taken
 • Assertief gedrag
 • Leidinggeven en overleg voeren

Het afdelingsplan

 • De werkzaamheden die verricht moeten worden
 • Frequentie en tijdbeslag van de werkzaamheden
 • Verdeling van de werkzaamheden
 • Andere elementen in het afdelingsplan
 • Evaluatie van het afdelingsplan

Human Resource Management

 • Indiensttreding
 • Uitdiensttreding, dan wel ontslag
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Pensioen en andere werknemersregelingen
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Sollicitatieprocedure

Bijeenkomsten en evenementen

 • Bijeenkomsten en evenementen
 • Bijeenkomsten voor eigen personeel
 • Bijeenkomsten voor externe doelgroepen

Organisatie van bijeenkomsten en evenementen

 • Inleiding
 • Uitnodigingen
 • Agenda’s
 • Programma’s
 • Ontvangst van bezoekers

Plan van aanpak, draaiboek en checklist

 • Plan van aanpak
 • Draaiboek
 • Checklist

Inhoud Module Management

 • Organisatie en omgeving
 • Besturen en beslissen
 • Strategisch management
 • Tactisch management: planning
 • Tactisch management: organiseren
 • Tactisch management: organisatiestelsels
 • Operationeel management
 • Personeelsbeleid
 • Bedrijfsprocessen

Inhoud module Office Management

Management Assistent: functie en plaats

 • De functie Management Assistent
 • Eigenschappen van een management assistent
 • Vaardigheden van een management assistent
 • Positie van de management assistent

Persoonlijk functioneren

 • Samenwerken met de manager
 • Organisatie van je eigen taken
 • Assertief gedrag
 • Leidinggeven en overleg voeren

Het afdelingsplan

 • De werkzaamheden die verricht moeten worden
 • Frequentie en tijdbeslag van de werkzaamheden
 • Verdeling van de werkzaamheden
 • Andere elementen in het afdelingsplan
 • Evaluatie van het afdelingsplan

Human Resource Management

 • Indiensttreding
 • Uitdiensttreding, dan wel ontslag
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Pensioen en andere werknemersregelingen
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Sollicitatieprocedure

Bijeenkomsten en evenementen

 • Bijeenkomsten en evenementen
 • Bijeenkomsten voor eigen personeel
 • Bijeenkomsten voor externe doelgroepen

Organisatie van bijeenkomsten en evenementen

 • Inleiding
 • Uitnodigingen
 • Agenda’s
 • Programma’s
 • Ontvangst van bezoekers

Plan van aanpak, draaiboek en checklist

 • Plan van aanpak
 • Draaiboek
 • Checklist

Zakenreizen

 • Bestemming
 • Reisroute, vervoermiddel en boeken van tickets
 • De verblijfsaccommodatie boeken
 • Overige taken m.b.t. de zakenreis

Startdatum:

Een startdatum wordt in overleg vastgesteld. In principe is het mogelijk om op ieder gewenst moment te starten.

Hier wil ik meer van weten!

 

 

Switch to our mobile site