Terug

Re-integratie

Doel:
DCS Trainingen zet in samenspraak met de cliënt een re-integratietraject op waarvan coaching, begeleiding en bemiddeling deel van uitmaken.
Zo nodig kan op verzoek vooraf een loopbaanonderzoek plaatsvinden. Het traject zal gericht zijn op het verkrijgen van duurzame arbeid.

Voor wie:
Voor werkzoekenden die om welke reden dan ook ondersteuning nodig hebben bij het verwerven van duurzame arbeid.

Onze werkwijze:
Samen met de cliënt worden tijdens een intakegesprek zijn/haar mogelijkheden en wensen in kaart gebracht.
Na inventarisatie wordt terdege onderzocht of de beroepswens qua mogelijkheden haalbaar is.
Eveneens checken wij of de beroepswens voldoende perspectief biedt op de arbeidsmarkt.
Vervolgens wordt een trajectplan opgesteld, waarna we overgaan tot uitvoering.

Tijdens de uitvoering kunnen we diverse instrumenten inzetten zoals:

  • een bedrijfsgerichte opleiding uit ons pakket
  • een uitgebreide sollicitatietraining
  • begeleiding bij het opstellen van een curriculum vitae (CV)
  • het helpen opstellen van een sollicitatiebrief
  • oefenen van een sollicitatiegesprek met behulp van rollenspel en/of een video-opname
  • het verwerven van een stageplek, eventueel in combinatie met begeleiding op de werkplek (jobcoaching)

Kortom: Bij DCS Trainingen is veel mogelijk om het einddoel te behalen.
 
Onze opdrachtgevers:
DCS Trainingen krijgt regelmatig opdrachten van UWV en /of gemeenten om re-integratietrajecten op te stellen en uit te voeren.  Ik wil hier meer over weten.

Switch to our mobile site