Contact    Terug

Het Staatsexamen NT2.

DCS Trainingen heeft veel ervaring met hoogopgeleide anderstaligen.
Het is mogelijk om een zeer intensief en een één-op- één  programma te volgen zodat u in een zeer korte tijd het staatsexamen met een goed resultaat kunt afronden.

Het Staatsexamen NT2 is moeilijker dan het inburgeringsexamen.
Slaagt u voor het Staatsexamen NT2? Dan hoeft u geen inburgeringsexamen meer te doen.

Het Staatsexamen NT2 kent twee programma’s waarvan er één moet worden gekozen: Programma I of Programma II.

Er zijn twee examenprogramma’s. U kiest een van deze programma’s:

  •  Programma I als u wilt werken of studeren op het niveau van mbo 3/4 (B1).
  •  Programma II als u wilt werken of studeren op het niveau van hbo/universiteit (B2).

 

Wat zijn de Staatsexamens NT2?

Nederlands als tweede taal voor opleiding of werk

De Staatsexamens Nederlands als tweede Taal (NT2) zijn examens Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van de Staatsexamens NT2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Werken en studeren kan op verschillende niveaus. Bij verschillende functioneringsniveaus worden verschillende eisen gesteld aan de taalvaardigheid. De Staatsexamens NT2 bestaan uit twee examenprogramma’s waarvan er één moet worden gekozen: Programma I of Programma II.

 

Programma I en Programma II

Programma I (mbo-niveau)

Programma I toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan op mbo-niveau of om een beroepsopleiding te volgen op dit niveau (bijvoorbeeld een vakopleiding mbo-3 bij een ROC). Het niveau van Programma I komt overeen met taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR).

Programma II (hbo- of universitair niveau)

Programma II toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op hbo- of universitair niveau. Het niveau van Programma II komt overeen met taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR).

Het is de bedoeling dat iemand, afhankelijk van zijn of haar opleidingsniveau, examen doet in Programma I óf II. Voor een hoger opgeleide die in werk of opleiding op zijn niveau wil functioneren, heeft het dus geen zin om eerst Programma I te doen.
Ik wil hier meer over weten.

Switch to our mobile site