Als Telefonist(e)/Receptionist(e) ben je het visitekaartje van het bedrijf waarvoor je werkt. Je communiceert telefonisch en mondeling met klanten en bezoekers. Om te leren dit op de juiste manier te doen kun je deelnemen aan de praktijkgerichte LSSO – opleiding Telefonist(e)/Receptionist(e).
Terug

De opleiding bestaat uit de volgende vier modulen:

Telefoneren

Toetsenbordvaardigheid

Tekstverwerken

Praktijkvaardigheden

Inhoud Module telefoneren

 • Communicatie
 • het communicatieproces
 • eenzijdige en tweezijdige communicatie
 • verbale en non-verbale communicatie
 • expressie en intonatie
 • formele, informele, corporate communicatie
 • communicatiestoornissen
 • Klantgericht handelen
 • kenmerken van klantgericht handelen
 • valkuilen bij klantgericht handelen
 • Gesprekstechnieken
 • luistertechniek
 • vraagtechniek
 • argumentatietechniek
 • taaltechniek
 • Telefoongesprekken voorbereiden
 • infrastructuur
 • organisatie
 • human capital
 • Telefoongesprekken voeren
 • informatiefase
 • actiefase
 • afsluitfase

Soorten gesprekken

 • informatiegesprek
 • verkoopgesprek
 • slecht-nieuws-gesprek
 • klachtenbehandeling
 • communicatie-infrastructuur
 • telefooncentrale
 • antwoordapparaat
 • mobiele telefoon
 • fax-apparaat
 • e-mail en internet / intranetTelecommunicatiediensten
 • internationaal bellen
 • binnenlandse diensten
 • telefonisch vergaderen
 • video-conferencing
 • call centers
 • Telefoonetiquette en -alfabet
 • Telefoonoefeningen

Inhoud Module Toetsenbordvaardigheid

Een ervaren typiste haalt vaak snelheden van 300 aanslagen per minuut of meer.
Typen is vooral een kwestie van routine. Deze cursus leert je het systeem, en legt een basis voor de routine.
Vervolgens zal je zien dat je typesnelheid voortdurend zal toenemen, mits je na de cursus regelmatig typwerk verricht volgens de geleerde methode.
Onderwerpen die tijdens de lessen aan de orde komen zijn:

 • Informatie over de cursus
 • Informatie over toetsenbord en zithouding
 • Gebruikershandleiding type-programma
 • Studiewijzer en exameneisen
 • Ergonomie (geen toetsstof)

Inhoud Module Tekstverwerken

Inhoud Module Tekstverwerking Word
Het tekstverwerkingspakket Word is enorm uitgebreid.

Bij de samenstelling van het lesmateriaal is uitgegaan van de vaardigheden die iemand in de beroepspraktijk nodig heeft. Behandeld worden de volgende onderwerpen:

Lesblok 1: Inleiding

•Windows starten en afsluiten van Word
•werken met tekst

Lesblok 2: Verder werken met tekst

•tekst inbrengen en bewerken
•bestanden opslaan, openen, afsluiten en verwijderen
•mappen maken en verwijderen
•werken met meerdere documenten
•symbolen
•teksten verwijderen, verplaatsen en kopiëren
•printen
•de help-functie

Lesblok 3: Tekst opmaken

•vet, cursief, onderstrepen
•lettertype en -grootte
•opmaakkenmerken
•teksteffecten
•tekstkaders
•automatische opmaak

Lesblok 4: Tekst indelen

•uitlijnen
•woorden afbreken en tellen
•tabinstellingen
•alinea-inspringing
•opsommingstekens en nummering

Lesblok 5: Documenten opmaken

•pagina-instellingen
•marge-instellingen
•kop- en voetteksten
•kolommen

Lesblok 6: Sjablonen

•lijnen en afbeeldingen

Lesblok 7: Werken met tabellen

•tabellen maken
•tabellen bewerken
•sorteren en rekenen met tabellen

Lesblok 8: Mailingen

•etiketten en enveloppen

Lesblok 9: Taalcorrecties

•zoeken en vervangen
•spelling- en grammaticacontrole
•autocorrectie

Inhoud Module Praktijkvaardigheden

In de module Praktijkvaardigheden worden de volgende onderwerpen behandeld:

Baliewerkzaamheden

•de taak van gastvrouw
•ontvangst van bezoekers
•omgaan met agressief gedrag

Nederlandse taal

•de vervoeging van werkwoorden

Notities en memo’s

•telefoonmemo, bezoeknotitie en formulier ‘zonder begeleidend schrijven’
•het schrijven van een notitie

Postverwerking

•inkomende post: sorteren, openen, inschrijven, stempelen, verspreiden
•fax, e-mail en overige inkomende post
•interne post: inzameling en verspreiding; de postmap
•uitgaande post: verzamelen, inschrijven, adresseren, frankeren

Archiveren

•dynamisch en statisch archief
•indeling archief: series, rubrieken en dossiers
•rangschikken: alfabetisch, numeriek, alfa-numeriek, chronologisch

Kantoormachines en kantoorartikelen

•kantoormachines en kantoorartikelen m.b.t. post en postverwerking
•kantoormachines en kantoorartikelen m.b.t. reproductie, afwerking en archiveren
•bureau-artikelen
•artikelen t.b.v. automatisering

Persoonlijke presentatie

•etiquette
•zelfbeeld en eigenwaarde
•analyse sterke en zwakke punten
•omgang met collega’s

Solliciteren

•een sollicitatie voorbereiden
•sollicitatiebrief, Curriculum Vitae
•sollicitatiegesprek
•waar op te letten na de sollicitatieprocedure

Startdatum:

Een startdatum wordt in overleg vastgesteld. In principe is het mogelijk om op ieder gewenst moment te starten.

Hier wil ik meer van weten!

 

Switch to our mobile site